Se hvad Bedemanden hjælper med ved begravelse

Hvis man aldrig har prøvet at miste nogen, der er tæt på én før, kan det virke overvældende med alle de praktiske ting, som man skal sørge for at have styr på. Dette gælder både i forbindelse med praktiske omstændigheder vedrørende selve dødsfaldet, såsom at fremskaffe en dødsattest, men også alle omstændighederne, der angår begravelsen eller bisættelsen.

Som pårørende til afdøde, er man – midt i sorgen – overladt til at sørge for alle disse ting, samt at dække udgifterne. Det er vigtigt at man søger al den støtte og omsorg, man kan fra familie og venner.

Det er en god idé at få en bedemand til at stå for alle de praktiske omstændigheder, der er forbundet med et dødsfald og arrangering af begravelse. Så er man sikker på at der bliver taget god hånd om den side af sagen, og man behøver ikke at bekymre sig om man nu har fået gjort alt, hvad der skal gøres.

Hvad hjælper bedemanden med?

Bedemanden kan hjælpe med mange af de praktiske omstændigheder, som der nødvendigvis skal være taget hånd om i forbindelse med en begravelse eller en bisættelse.

Det står én frit for om man som pårørende selv vil stå for disse praktiske ting, der findes ikke nogen lov, som siger at man absolut skal bruge en bedemand.

Det er dog langt størstedelen, der vælger at gøre brug af en bedemand, da der er en del ting at holde styr på, hvilket bedemanden har stor erfaring med.

Af praktiske omstændigheder, som bedemanden hjælper med, kan nævnes:

 

fremskaffelse af dødsattest

udfylde og sende en dødsanmeldelse

aflevere en godkendelsesattest til begravelsesmyndigheden

 

En dødsanmeldelse skal blandt andet oplyse om afdøde var medlem af den danske folkekirke, og om den afdøde skal begraves eller bisættes, samt om der skal være en præst ved begravelsen eller bisættelsen.

I Danmark har alle ret til at blive begravet eller få nedsat en urne på folkekirkens kirkegårde, og prisen for retten til at bruge et gravsted, er noget, som de enkelte kirkegårde selv fastsætter, og medlemmer af folkekirken betaler normalt en lavere takst, end ikke-medlemmer, da medlemmer af folkekirken gennem kirkeskatten hjælper med vedligeholdelsen af kirkegårdene og gravstederne.

De fleste efterladte, vælger at købe retten til et gravsted, som gør at man har retten til at bruge pladsen som gravsted i en periode på et sted mellem 10-20 år.

Bedemanden kan altid svare på spørgsmål, man måtte have om fx pris på kister og urner og pris på begravelse og bisættelse, og også hjælpe med indrykning af en dødsannonce og hvad der skal stå i denne.