Udvidelse af deponi afventer undersøgelse af grundvandet

0
598

Forsyning Helsingør skal dokumenterer, at en eventuel udvidelse af deponi på Skibstrup Affaldscenter ikke vil påvirke grundvandet negativt.

Et enigt byråd i Helsingør Kommune besluttede mandag at igangsætte den første fase i processen hen imod udvidelsen af deponiet på Skibstrup Affaldscenter, der forventes af være fyldt i 2025. Første fase indebærer, at Forsyning Helsingør skal dokumenterer, at grundvandet i området ikke påvirkes negativt af en evt. udvidelse. Først når der foreligger en grundvandsredegørelse skal Byrådet beslutte, om der skal gås videre med planerne om udvidelse af deponiet.

”I 2025 forventes det nuværende deponi at være fyldt, og så skal vi gerne have en løsning klar. Set med klima- og miljøbriller giver det bedst mening at udvide det nuværende deponi, så vi ikke skal til at eksportere vores affald til andre dele af landet”, udtaler Per Tærsbøl, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør og påpeger, at transport af affald til andre dele af landet vil betyde ekstra omkostninger til kommunen – og dermed brugerne af affaldscenteret – private såvel som erhverv.

”Vi er glade for Byrådets beslutning. Nu får vi mulighed for at dokumentere, at området med særlige drikkevandsinteresser ikke påvirkes negativt af en udvidelse. Som leverandør af rent drikkevand til borgerne i kommunen har vi jo en klart interesse i, at grundvandet ikke bliver forurenet”, siger Per Tærsbøl.

Grundvandsredegørelsen forventes af være færdig i midten af 2020.

Procesplan
En evt. udvidelse af deponiet på Skibstrup Affaldscenter forventes at kunne gennemføres på 4-6 år og bestå af tre faser.

Fase 1:

  • Grundvandsredegørelse m.v.

Fase 2:

  • Hvis grundvandsredegørelsen viser, at grundvandet er sikret, kan der efterfølgende gennemføres en planproces med udarbejdelsen af kommuneplantillæg, VVM-redegørelse, borgerinddragelse og ny lokalplan.

Fase 3:

  • Efter planprocessen kan der ske projektering, udbud og endelig udførelse.