Trygheden i Nordsjælland er stabil

Den seneste måling af borgernes tryghed viser, at de nordsjællandske borgeres tryghed og tillid til politiet holder niveauet

Kontakt os

Rigspolitiet har netop offentliggjort 2017-undersøgelsen af danskernes tryghed og tillid til politiet, og den viser, at borgerne i Nordsjælland oplever samme tryghed og tillid som året før. Det gælder både for borgerne i Nordsjællands politikreds generelt samt for beboerne i de særligt udsatte boligområder Egedalsvænge i Fredensborg Kommune samt i Vapnagård og Nøjsomhed i Helsingør Kommune.

– Vores kerneopgave er netop at sørge for, at borgerne føler sig trygge og har tillid til, at politiet hjælper dem, når de har brug for det. Derfor er vi tilfredse med, at vi holder niveauet, siger Helge Holbek, politiinspektør i Nordsjællands Politi.

Nordsjællands Politi samarbejder med både Fredensborg og Helsingør kommuner og boligselskaberne i de tre særligt udsatte boligområder. Her er der blandt andet etableret beboerpaneler, som bidrageræ til at styrke relationerne mellem beboere og politi.

– Det samarbejde vil også fremadrettet spille en væsentlig rolle i vores bestræbelser på at give borgerne den bedst mulige service og dermed sikre deres følelse af tryghed og tillid til os, slutter Helge Holbek.

Kontakt os
DEL