Politiaktion mod kriminelt netværk som mistænkes for øko. kriminalitet for 440 mio kr

Kontakt os

SEØ, SEV, SØIK, Rigspolitiet, Københavns Politi og en række sjællandske politikredse har i dag slået til mod 39 steder i forbindelse med sag om omfattende moms- og skattesvig
Politiets efterforskningsfællesskab – Særlig Efterforskning Øst – har i samarbejde med Københavns Politi og Rigspolitiet forestået en længerevarende efterforskning mod et organiseret kriminelt netværk med internationale relationer, der mistænkes for at forøve omfattende IT- og økonomisk kriminalitet.

440 millioner kr.
Flere i dette organiserede kriminelle netværk har pakistansk baggrund, og de mistænkes af politiet for gennem de seneste år systematisk at have forøvet omfattende moms- og skattesvig. Ved anvendelse af en række skiftende og forskelligartede virksomhedskonstruktioner mistænkes de for at have fået et udbytte på minimum 440 millioner kroner. Dette udbytte er blandt andet fremkommet ved ikke at have betalt moms, A-skat og AM-bidrag.

39 ransagninger
I den forbindelse er Særlig Efterforskning Øst i dag i tæt samarbejde med Københavns Politi, Rigspolitiet, Særlig Efterforskning Vest, politikredsene på Sjælland og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet i fuld gang med at foretage ransagninger af 39 steder i Hovedstadsområdet, på Lolland, i Østjylland og i Tyskland.

18 anholdt
Indtil videre er der anholdt 18 mænd i alderen 24-60 år, hvoraf de fem er udenlandske statsborgere.
Ransagninger pågår fortsat, men indtil nu er der beslaglagt indeståender fra forskellig bankkonti til en værdi af ca. 11 millioner danske kroner samt 1,5 million dk. kr. i kontanter. Endvidere er der beslaglagt 8 luksus biler og et stort antal kostbare smykker.
De anholdte er i forskelligt omfang sigtet for moms- og skattesvig af særlig grov karakter subsidiært hæleri for beløb fra 62 til 498 millioner danske kroner.
Der vil onsdag blive afholdt grundlovsforhør i Københavns Byret, hvor fremstillingerne vil blive begæret afholdt for lukkede døre.

Kontakt os
DEL