Nu kan forældre vente med at betale for dagtilbud, SFO og klub

0
187
Børn i Søbæk

Helsingør Kommune udsætter nu den månedlige forældrebetaling, så forældrene kan vente med den månedlige betaling for maj og i stedet betale i juli.

Mange familier er lige nu pressede af, at skolen og dagtilbuddet holder lukket og mange private virksomheder kører på nedsat blus eller er lukket helt ned som følge af coronavirus i Danmark.

Derfor har Helsingør Kommune besluttet at udsætte den månedlige forældrebetaling for maj måned, så forældrene får et større økonomisk råderum her og nu.

Det er en svær situation for alle, og som kommune gør vi hvad vi kan for at hjælpe. Ved at udsætte betalingen til daginstitutionerne hjælper vi børnefamilierne, hvor nogle af dem er udfordret økonomisk. Samtidig får andre forældre flere penge i budgettet her og nu, hvilket giver muligheder for at kunne handle mere lokalt og understøtte vores lokale erhvervsliv, siger borgmester Benedikte Kiær.

Helsingør Kommune følger udviklingen i Folketinget og regeringens udmeldinger tæt. Lige nu er meldingen, at vi skal fastholde betalingen for dagtilbud, SFO og klub, fordi vi er i en krisesituation.

Det er svært at forudsige, hvordan situationen bliver fremadrettet. Nogle familier bliver lige nu tvunget ned i løn – eller i værste fald ud i arbejdsløshed. Derfor er det afgørende, at vi hjælper familierne så meget vi kan. Der er brug for at vi understøtter både familier og erhvervsliv, så vi kan holde hjulene i gang igennem en svær tid, siger Gitte Kondrup, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Fakta

Forældre betaler månedligt for at have børn i dagtilbud, SFO og klubtilbud, dog undtagen juli, hvor mange familier som regel holder sommerferie.

Helsingør Kommune udsætter nu den månedlige betaling for maj, som normalt skulle have faldet 1. maj 2020. I stedet skal forældrene betale for maj måned den 6. juli 2020, som almindeligvis ville have været betalingsfri.

Der ændres ikke på tilskud til privat pasning.

Månedlige takster for dagtilbud, SFO og klub:
Integrerede daginstitutioner, 0-2 årige: 3.565 kr.
Integrerede daginstitutioner, fra 3 år: 1.875 kr.
Frokostordning i dagtilbud: 660 kr.
SFO (0.-3. kl.): 1.655 kr.
Klub (4.-6. kl.): 405 kr.

Forældrebetalingen for april som forfalder i disse dage skal stadig betales som normalt.
Efterreguleringer vedrørende fripladser vil fortsætte som normalt.