Invitation til jobinformationsmøder hos Nordsjællands Politi.

Kontakt os

Rigspolitiet og Nordsjællands Politi inviterer til jobinformationsmøder, som afholdes:

Torsdag den 24. august 2017, kl. 19:00-22:00

på ”Station Nord”, Politistationen i Helsingør,

Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør

og

Tirsdag den 14. november 2017, kl. 19:00-22:00

på ”Station Midt”, Politistationen i Hillerød,

Østergade 1, 3400 Hillerød

På møderne orienteres om uddannelsesforløbet, ansøgningsproceduren samt job- og karrieremuligheder.

Dansk Politi har blandt andet fokus på ansættelse af kvinder samt unge med anden etnisk baggrund end dansk.

I løbet af aftenen vil en ung politibetjent svare på spørgsmål og fortælle om oplevelser og erfaringer fra den første tid i jobbet som politibetjent.

Endvidere tilbydes der generel information om politijobbet – herunder en rundvisning på politistationen.

Yderligere oplysninger kan findes på www.politiskolen.dk.

Tilmelding til begge arrangementer til koordinerende uddannelsesleder Mikkel Riemann – via e-mail MRI002@politi.dk.

Vi forventer også at afholde to jobinformationsmøder i 1. halvår af 2018.

Kontakt os
DEL