IMCD Danmark vandt Handicapprisen 2017

Kontakt os

Helsingør Kommunes Handicappris bliver hvert år uddelt til en person, organisation eller andre, som tager et særligt ansvar.

Helsingør Kommunes Handicappris blev i år uddelt til IMCD Danmark, der løb med prisen efter at have tilpasset fysiske rammer og andre forhold, så en medarbejder med handicap efter sygdom kunne beholde sit arbejde. Det var medarbejderen selv, der indstillede virksomheden, og kommunens handicapudvalg var alle enige om prisen med begrundelsen:

Handicaprådet har lagt vægt på virksomhedens tilgang og støtte til en medarbejder med en fremadskridende sygdom, der har nødvendiggjort tilpasninger. Virksomheden har i takt med sygdommens udvikling sørget for tilpasninger af de fysiske rammer. Der er også lagt vægt på, at medarbejderen fra virksomheden har oplevet en enestående hensyntagen til og respekt for den situation, der følger af sygdom og handicap.

Prisen kan fx gives til:

En lokal ildsjæl
En virksomhed, som har udnyttet potentialet hos personer med handicap
En organisation eller institution, der har fremmet lige muligheder for personer med handicap
En sportsklub, som har arbejdet aktivt for handicapidræt
Et byggeri, hvor der er medtænkt adgang for personer med handicap

Kontakt os
DEL