lørdag, december 15, 2018
Forside Nyheder fra din kommune Helsingør får 8 mio. kroner til bedre støtte på handicap- og psykiatriområdet

Helsingør får 8 mio. kroner til bedre støtte på handicap- og psykiatriområdet

Kontakt os

Helsingør Kommune har fået et tilskud på 8,1 mio kr. fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til videreudvikling af virksomme gruppebaserede indsatser.

Helsingør Kommune har fået et tilskud på 8,1 mio kr. fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til videreudvikling af virksomme gruppebaserede indsatser. Helsingør Kommune er allerede langt fremme i anvendelsen af gruppebaseret støtte på både handicapområdet og psykiatriområdet. I traditionel hjemmevejledning eller bostøtte er fokus på at støtte borgeren, som har en psykisk lidelse eller et handicap, i at klare hverdagslivet – med udgangspunkt i deres hjem. I gruppebaseret støtte er fokus på, at borgerne har glæde af at komme ud, være sammen, hjælpe hinanden og skabe relationer til hinanden, fremfor til de professionelle.

”Henrik Hejbøl og hans dygtige medarbejdere i Socialpædagogisk Vejledning i Nygård har gået forrest i udviklingen af en gruppebaseret indsats, og har i høj grad været med til at sætte gruppebaseret støtte i Helsingør Kommune på landkortet. Jeg er så glad for at vi har mulighed for at udvikle på vores indsatser – det er noget, der kommer mange af vores svageste borgere til gavn.”

Pengene fra Socialstyrelsen skal bruges til at udvikle indsatsen og blive endnu skarpere på hvad det er, som gør en gruppeindsats virksom – og dermed gøre det muligt at andre tilbud i kommunen og andre kommuner kan lære at bruge samme metoder. Målet er, at borgerne opnår størst mulig livskvalitet og selvstændighed og bliver i stand til at reducere eller stoppe deres forløb i socialpsykiatrien og i stedet fortsætte deres hverdag og sociale relationer i civilsamfundet.

Kontakt os
DEL