Giv idrætten din stemme

Kontakt os

Måske er det ikke idræt- og fritidslivet, som er det første, der falder dig ind, når du står i stemmeboksen på tirsdag den 21. november og skal sætte dit kryds. Gode skoler, værdigt ældreliv og et attraktivt erhvervsliv er væsentlige emner af stor betydning for borgerne.

Men prøv alligevel og giv idræts- og fritidslivet en tanke inden du sætter dit kryds. En aktiv fritid er nemlig af stor betydning for os alle, hvad enten man spiller fodbold, går på aftenskole eller dyrker friluftslivet.

I Helsingør kommune har vi et rigt foreningsliv og aldrig har idræts- og fritidstilbuddene været så forskellige og mangfoldige. Skal vi fastholde og udvikle dette, kræver det gode og tidssvarende rammer for både idrætsudøvere, fritidsbrugere og ikke mindst frivillige ledere.

I Sundheds-, Idræts, og Fritidsudvalget har vi gennem de sidste 4 år haft fokus på udvikling af fremtidens idrætsfaciliteter. Den kommende Idrætsby i Espergærde er et oplagt eksempel på, hvordan en idrætsfacilitet kan indrettes, så den rummer mange idrætsgrene og foreninger, ikke bare på samme sted, men også på samme tid.

På den måde får vi også tilgodeset mange mindre foreninger, som af og til kan føle sig klemt, når det handler egnede faciliteter. Idrætsbyen bliver et samlingspunkt for borgerne i Espergærde og kommer til at sætte standarden for, hvordan fremtidens idrætsanlæg kan udvikles til kraftcentre med stor og mangfoldig aktivitet.

I Hornbæk har idrætsanlægget altid været et samlingspunkt for de lokale foreninger, men som noget nyt er der i år blevet indviet en mindre skaterpark på idrætsanlægget. Det har givet området et helt nyt og anderledes liv, når både foreningsorganiseret og selvorganiseret idræt mødes i fælles rammer. Det er en udvikling, som jeg gerne ser på andre idrætsanlæg.

Og måske skulle vi gå skridtet videre og arbejde for, at skabe rammer der kan inkludere andre fritidstilbud på idrætsanlæggene. Jeg ser gerne, at fritidslivets mange interesseorganisationer og borgergrupper inddraget i dette arbejde. Skaterprojektet i Hornbæk blev skabt på et initiativ fra en lokal borgergruppe og blev til en realitet, da initiativtagerne, idrætsforeningen og kommunen gik ind i et konkret samarbejde.

Den form for initiativ og samarbejde skaber en langt større politisk opmærksomhed, når der skal forhandles og prioriteres indsatser og anlægsinvesteringer i vores kommune. Så måske bør du alligevel skænke idræts- og fritidslivet en tanke, når du står i stemmeboksen og sæt gerne dit kryds – om jeg må be’ – ved Peter P.

Af Peter Poulsen, Byrådsmedlem
Socialdemokratiet

Kontakt os
DEL