Fra i dag får du klip i kørekortet

0
362

hvis du benytter håndholdt mobil under kørslen. De nye regler omfatter alt håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater, dvs. også GPS, tablets, computere o.l. #politidk Læs mere på sikkertrafik.dk/raad-og-viden/…

Hvad siger loven om håndholdt mobiltelefon

Klip i kørekortet - mobiltelefon: Hvad siger loven om håndholdt mobiltelefon

Færdselslovens § 55a lyder:

”Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater”

Bemærk: Det er også forbudt at bruge udstyret håndholdt, selvom det er slukket eller ikke har forbindelse til nettet.

Husk at selvom du bruger mobilen håndfrit, skal du altid ”optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres”, som der står i færdselslovens § 3 stk. 1.