FN’s verdensmål – foredrag med Poul Brandrup

Kontakt os

Tid: Tirsdag den 10.oktober kl. 17 – 18

Sted: Biblioteket Kulturværftet, 2.etage, Dækket

Mellem den 4. oktober og 12.november kan man besøge en ny fotoudstilling på Biblioteket Kulturværftet, der skal gøre os klogere på FN’s verdensmål. Bag udstillingen “FN’s verdensmål – kender du dem?” står netværket Globale Seniorer.Tirsdag d. 10. oktober bliver der også mulighed for at høre Poul Brandrup fra Globale Seniorer holde et foredrag om, hvordan vi kan medvirke til, at FN’s mål for klimaet opnås.

Poul Brandrup var i efteråret 2016 CSO-deltager (=civilsamfundsorganisationsdeltager) i en parlamentarikerdelegation til FN’s 71.generalforsamling. Han deltog efter indstilling fra Globale Seniorer. Poul Brandrup har arbejdet med udviklings- og humanitære spørgsmål fra sin tidligste ungdom i en række forskellige lande og har bl.a. arbejdet  for FN, Red Barnet, Dansk Flygtningehjælp.

Under foredraget vil Poul fortælle om de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som alle Verdens lande vedtog i september 2015, om arbejdet med at få dem gennemført. Derudover vil Poul Brandrup se på Danmarks rolle nationalt og internationalt, ligesom EU’s og FN’s roller bliver berørt. Verdensmålene er blevet kaldt den mest ambitiøse plan for klodens fremtid nogensinde.

Der er gratis adgang til foredraget, men tilmelding er nødvendig. Det kan ske på et af bibliotekerne eller på billetten.dk.

Kontakt os
DEL