Fem virksomheder prækvalificeret til konkurrence om nyt sundhedshus

Kontakt os

Helsingør Kommune har meddelt fem virksomheder, at de er med i den videre projektkonkurrence i forbindelse med opførelse af et nyt sundhedshus.

I midten af 2021 forventer Helsingør Kommune at kunne slå dørene op til et nyt 13.000 m2 stort sundhedshus på Prøvestenen. Fem virksomheder er nu prækvalificeret i forbindelse med udbud af totalentreprisekontrakten på projektet.

Det drejer sig om:
BAM Danmark A/S med White Arkitekter A/S, MOE A/S og BAM
Bouw en Techniek b.v. som forpligtende underleverandører.

ELINDCO Byggefirma A/S med Kemp & Lauritzen A/S, Nordic – Office
of Architecture Danmark A/S, Nordic – Office of Architecture A/S, Orbicon A/S og MASU PLANNING som forpligtende underleverandører.

Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S med Dall & Lindhardtsen A/S,
PLH Arkitekter, Midtconsult P/S og BOGL ApS som forpligtende underleverandører.

G.V.L. Entreprise A/S med RUBOW Arkitekter A/S, Lyngkilde A/S og
G.V.L. Holding A/S som forpligtende underleverandører.

Jørgen Friis Poulsen A/S med NORD Architects ApS, Vilhelm Lauritzen
Arkitekter A/S, Hundsbæk & Henriksen A/S og 1:1 Landskab ApS som forpligtende underleverandører.

Ved udløbet af fristen for ansøgning om prækvalifikation var der indkommet 11 ansøgninger om prækvalifikation. Samtlige ansøgere vurderes at opfylde mindstekravene til egnethed.

Kontakt os
DEL