Byudvikling, blandede boliger og gode trafikforhold

Kontakt os

Som medlem af Teknik,- Miljø- og Klimaudvalget vil jeg arbejde for blandede boligområder, en god kollektiv trafik og mere borgerinddragelse i nye byggeprojekter rundt om i kommunen.

Udviklingen af nye byområder skal ske i en tæt dialog med borgerne. Personligt ser jeg gerne flere blandede boligområder. Både ejer-, almene- og andelsboliger. Det vil betyde, at borgere fra alle sociale lag kan trives i et godt fællesskab. Det gælder f.eks. Sommariva- og stadionarealerne langs Nordre Strandvej.

Nye boliger og flere tilflyttere kræver også, at vi investerer i vores børnehaver og skoler, så vi får plads til de nye børnefamilier. En by med stor historisk værdi som Helsingør kunne også med fordel få en stadsarkitekt, så nye byggeprojekter tænkes sammen og giver byen et samlet udtryk, hvor moderne byggeri ikke påvirker den historiske bykerne negativt.

 

Kontakt os
DEL