Bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland er nu udpeget

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har udpeget landmand Carl Frederik Bruun som formand for den kommende bestyrelse i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Kontakt os

I de fem kommuner Halsnæs, Hillerød, Fredensborg, Gribskov og Helsingør – der alle får en plads i den kommende bestyrelse, er udnævnelsen af en formand endnu en milepæl i arbejdet med at udvikle nationalparken.

  • Et stort tillykke til Carl Bruun herfra. Han er et kendt ansigt i Nordsjælland og har lagt jord til nationalparken i flere kommuner. Vi ser frem til et godt samarbejde – og glæder os til at komme i gang med at udvikle Danmarks femte nationalpark sammen med den øvrige bestyrelse og de mange hundrede lodsejere, foreninger og enkeltpersoner, som har været med undervejs, siger borgmester i Helsingør Kommune Benedikte Kiær.

Den øvrige nationalparkbestyrelse er endnu ikke udpeget af miljø- og fødevareministeren, men vil bestå af repræsentanter fra 12 organisationer: Fredensborg Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Hillerød Kommune, Helsingør Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, VisitDenmark, Naturstyrelsen samt en lodsejerrepræsentant. Derudover får det lokale nationalparkråd to pladser.

Den officielle indvielse af nationalparken kommer efter planen til at foregå i første halvdel af 2018.

 

Fakta

  • Nationalpark Kongernes Nordsjælland kommer til at strække sig over de fem kommuner Gribskov, Fredensborg, Halsnæs, Hillerød og Helsingør og bliver med sine 26.250 hektar Danmarks 2. største nationalpark.
  • Nationalparken rummer store statslige områder som for eksempel Gribskov, Esrum Sø, Arresø, Tisvilde Hegn og Store Dyrehave, og over halvdelen af nationalparken er Natura 2000-områder. Nationalparken indeholder også store historiske pejlemærker som f.eks. parforcejagtsystemet i Gribskov, Fredensborg Slot og Kronborg, Esrum Kloster samt de gamle industrimiljøer i Hellebæk og Frederiksværk. Derudover består nationalparken af små bysamfund, sommerhusområder, samt kommunale og private naturområder.
  • 58 procent af arealet i forslaget til Nationalpark Kongernes Nordsjælland er udpeget som Natura 2000 områder (særligt beskyttede naturområder på europæisk niveau).
  • Som nationalpark kan man bedre bevare og udvikle områdets righoldige natur og de enestående kulturhistoriske værdier – f.eks. det Nordsjællandske parforcejagt-landskab. En nationalpark betyder nemlig, at der afsættes særlige midler på finansloven til området.

 

 

Kontakt os
DEL