Aftenskolerne sikret deres kommunale tilskud under nedlukning

0
171

Helsingør Kommune følger Kulturministeriets opfordring og dækker aftenskolernes tabte undervisningstilskud som følge af aflyst undervisning

Helsingør Kommunes aftenskoler er som så mange andre pressede økonomisk under nedlukningen af Danmark. Den planlagte undervisning er aflyst, og kursisterne skal, hvis det ikke er muligt at flytte holdet, have deres deltagerbetaling tilbage.

Derfor har Helsingør Kommune besluttet at følge kulturministeriets opfordring, og understøtte aftenskolerne økonomisk under nedlukningen. Aftenskolerne får derfor i nedlukningsperioden undervisningstilskud for allerede planlagt ikke-gennemført undervisning, samt tilskud til lokaleleje, de ikke har kunne nå at afbooke.

Aftenskolerne har via statens hjælpepakker desuden mulighed for at søge om refusion på op til 90 % af deltagerbetalingen.

Samlet set er hjælpen med til at holde liv i de kommunale aftenskoler og sikrer, at vi i Helsingør Kommune fremadrettet har et varieret fritidstilbud for både unge og ældre.

Forenings- og fritidslivet i Helsingør Kommune er af stor betydning for borgernes trivsel og sundhed. Det er derfor vigtigt at vi holder en hånd under aftenskolerne i denne tid, så de også fremadrettet kan leverer kvalitetstilbud til kommunens borgere, siger formand for Idræts- og Fritidsudvalget Betina Svinggaard.

Fakta

Helsingør Kommune har 12 aftenskoler, der bidrager til at Helsingør Kommune har et bredt udbud af fritidsaktiviteter for borgere over 18 år.

Aftenskolerne pallette af undervisning spænder bredt. Fra sprogundervisning, til undervisning i bevægelse, kreative og musiske fag. Desuden afholder aftenskolerne hvert år foredrag om det der rør sig i samfundet.

Aftenskolerne i Helsingør Kommune modtager et årligt undervisningstilskud på i alt 2.859.000 kroner.Ændringer pga. Corona-virusVær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. corona-virus.Ændringer pga. Corona-virus